PORTAL E-GURU DAN INSTRUMEN SKOR PdP NAZIR

BERIKUT ADALAH PORTAL E-GURU 
DAN INSTRUMEN SKOR PdP  
YANG MENGIKUT STANDARD KUALITI 
PENDIDIKAN MALAYSIA 
OLEH JEMAAH NAZIR


HARAP MAKLUM


========================================================