ENROLMEN DAN DATA MURID


TAHUN 2019

ENROLMEN MURID TAHUN 2019 (SEHINGGA FEB)

Darjah
Jumlah Kelas
Jumlah Tiada Maklumat Aliran
Jumlah Lelaki
Jumlah Perempuan
Jumlah Tiada Jantina
Jumlah Beragama Islam
Jumlah Bukan Beragama Islam
Jumlah Murid
7
0
103
98
0
179
22
201
7
0
116
107
0
200
23
223
7
0
99
95
0
172
22
194
7
0
111
109
0
198
22
220
7
0
120
108
0
188
40
228
7
0
124
107
0
192
39
231
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
42
0
673
624
0
1129
168
1297

PAUTAN:

SENARAI NAMA MURID TAHUN 1-6 (2019)=============================================================

TAHUN 2018

PAUTAN:
SENARAI NAMA MURID TAHUN 1-6 (2018)Darjah
Jumlah Kelas
Jumlah Tiada Maklumat Aliran
Jumlah Lelaki
Jumlah Perempuan
Jumlah Tiada Jantina
Jumlah Beragama Islam
Jumlah Bukan Beragama Islam
Jumlah Tiada Maklumat Agama
Jumlah Tiada Maklumat Kaum
Jumlah Murid
7
0
115
108
0
199
24
0
0
223
7
0
99
95
0
174
20
0
0
194
7
0
113
106
0
197
22
0
0
219
7
0
112
105
0
184
33
0
0
217
7
0
127
103
0
192
38
0
0
230
7
0
115
108
0
198
25
0
0
223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
42
0
681
625
0
1144
162
0
0
1306
===============================================================