SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI SK TAMAN PUTERI WANGSA

ENROLMEN DAN DATA MURIDSENARAI NAMA MURID TAHUN 2020 (EDIT JULAI 2020)

TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN6

==========================================================

ENROLMEN MURID TAHUN 2020 (MAC)

Darjah
Jumlah Kelas
Jumlah Lelaki
Jumlah Perempuan
Jumlah Murid
7
105
112
217
7
104
95
199
7
121
103
224
7
99
96
195
7
111
108
219
7
117
106
223
0
0
0
0
Jumlah
42
657
620
1277
ENROLMEN MURID TAHUN 2020 (JANUARI)

PAUTAN:

SENARAI NAMA MURID TAHUN 1-6 (2020/1)
Darjah
Jumlah Kelas
Jumlah Lelaki
Jumlah Perempuan
Jumlah Murid
7
105
113
218
7
103
95
198
7
121
103
224
7
101
96
197
7
110
108
218
7
116
108
224
0
0
0
0
Jumlah
42
656
623
1279
=====================================

TAHUN 2019

ENROLMEN MURID TAHUN 2019 (SEHINGGA FEB)

Darjah
Jumlah Kelas

Jumlah Lelaki
Jumlah PerempuanJumlah Murid
7

103
98201
7

116
107223
7

99
95194
7

111
109220
7

120
108228
7

124
107231
0

0
00
Jumlah
42

673
6241297

PAUTAN:

SENARAI NAMA MURID TAHUN 1-6 (2019)=============================================================

TAHUN 2018

PAUTAN:
SENARAI NAMA MURID TAHUN 1-6 (2018)Darjah
Jumlah Kelas
Jumlah Tiada Maklumat Aliran
Jumlah Lelaki
Jumlah Perempuan
Jumlah Tiada Jantina
Jumlah Beragama Islam
Jumlah Bukan Beragama Islam
Jumlah Tiada Maklumat Agama
Jumlah Tiada Maklumat Kaum
Jumlah Murid
7
0
115
108
0
199
24
0
0
223
7
0
99
95
0
174
20
0
0
194
7
0
113
106
0
197
22
0
0
219
7
0
112
105
0
184
33
0
0
217
7
0
127
103
0
192
38
0
0
230
7
0
115
108
0
198
25
0
0
223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
42
0
681
625
0
1144
162
0
0
1306
===============================================================