Contoh Blueprint Perancangan Strategik Sekolah (2016-2018)

Perhatian semua guru.
Berikut adalah contoh Blueprint 
Perancangan Strategik Sekolah:


Harap maklum
======================================