PERMOHONAN TINGKATAN 1 SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016

PERHATIAN SEMUA GURU, IBU BAPA/PENJAGA 
DAN MURID TAHUN 6

PERMOHONAN KE TINGKATAN 1 
SEKOLAH BERASRAMA PENUH TAHUN 2016 
TELAH DIBUKA SECARA TALIAN. 
BERIKUT ADALAH KETETAPAN:

TARIKH DIBUKA: 15 OKTOBER 2015
TARIKH TUTUP: 15 NOVEMBER 2015

HARAP MAKLUM
==========================================