PELAKSANAAN KARAKTER MURID JOHOR

Matlamat
Murid Johor mempunyai karakter yang terserlah, 
disanjung, dipandang tinggi dan dikenali.


     Program Karakter Murid Johor akan 
dilaksanakan mengikut beberapa fasa:

Fasa 1:

Keseragaman pemaikaian T-shirt  KrMJ, Budaya salam, 
Amalan Doa & Lagu Patriotik Johor  

Fasa 2:

Budaya kesantunan, Memupuk budaya Johor 
dan Gaya rambut kemas

Fasa 3: 
Program kendalian murid dan Program kepimpinan.=========================================