KERTAS KERJA ICT


KERTAS KERJA
MEMOHON KELULUSAN
YURAN SUMBANGAN ICT
BAGI PROGRAM I-SIBER

PROGRAM I-SIBER SK TAMAN PUTERI WANGSA


1.0

TUJUAN


1.1
Memohon kelulusan yuran sumbangan ICT bagi menjalankan 
program I-SIBER untuk semua murid tahun 1 hingga tahun 6.2.0
PENGENALAN


Program I-Siber merupakan inisiatif sekolah untuk meningkatkan 
pengetahuan semua murid sekolah dalam pembelajaran berbantukan 
komputer. Ia juga merupakan anjakan yang ke 7 dalam 
Transformasi Sistem Pendidikan iaitu memanfaatkan ICT 
bagi meningkat kualiti pembelajaran di Malaysia. Makmal komputer
yang bertindak selaku medium program pembestarian perlulah 
memulakan langkah wajar agar semua murid menyedari kepentingan
teknologi sebagai agen pemangkin kecemerlangan institusi pendidikan. 
Melalui program ini, murid dapat manfaat dan menghayati kegunaan 
teknologi sebagai pemudahcara pembelajaran serta dapat 
meningkatkan kapasiti dan pembelajaran lebih khusus.

3.0
TEMA


“Teknologi ICT Sebagai Pemangkin Gemilang”

4.0
OBJEKTIF


4.1
 Mewujudkan dan menanam nilai keyakinan diri dalam 
kalangan murid terutama dalam penggunaan teknologi ICT.


4.2
Merapatkan hubungan silaturahim antara sesama murid 
dan warga pendidik.


4.3


4.4
Memupuk sifat prihatin ibu bapa dalam kepentingan murid 
dan sekolah sejajar dengan Sarana Ibu Bapa.

Meningkatkan pembelajaran kendiri melalui pembelajaran 
secara talian dalam kalangan murid.


4.5
Melestarikan murid yang berdaya saing dan mampu 
menghadapi cabaran pada masa hadapan.


5.0
TARIKH PROGRAM


Sepanjang tahun mengikut jadual yang ditetapkan
6.0
TEMPAT PROGRAM


Makmal komputer / ICT  SK Taman Puteri Wangsa

7.0

SASARAN


Murid tahun 1 hingga tahun 68.0
JAWATANKUASA PELAKSANA

Unit ICT dan semua guru SK Taman Puteri Wangsa
9.0
ANGGARAN PERBELANJAAN

 Rujuk lampiran

10.0

PENUTUP


Kelengkapan komputer yang sempurna dan suasana yang kondusif 
dalam makmal komputer mampu melonjakkan rasa senang hati 
dan perasaan damai untuk murid-murid. Ini mampu menggalakkan
murid rajin dan seronok ke sekolah terutama dalam sesi pembelajaran ICT .

Diharapkan agar program ini disokong dan diluluskan 
pelaksanaannya serta dapat dijalankan dengan kadar segera.
Murid yang bertanggungjawab dan komited mampu merealisasikan 
aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia secara 
mapan dan holistik.

11.0
PENGESAHAN KERTAS KERJA


Disediakan oleh: 

..........................................
Guru ICT
SK Taman Puteri Wangsa


============================================