PELAKSANAAN PENGGUNAAN VLE 1BESTARINET

Makluman kepada semua guru SK Taman Puteri Wangsa, 

KPM telah membekalkan perkhidmatan 1BestariNet yang 
merangkumi akses internet dan pelantar persekitaran 
pembelajaran maya (VLE) yang menyediakan aplikasi dalam talian 
untuk kemudahan pengurusan pengajaran dan pembelajaran (PdP).

Diharapkan guru dapat menggunakan aplikasi VLE tersebut.


Berikut adalah pautan manual VLE: